Ta strona używa plików COOKIES. Polityka prywatności i więcej na temat plików COOKIES ...

TRANSLATION_REQUIRED (PA-CO-BANK)

SGB
 

Szczegóły aktualności

Aktualności

A A A | Drukuj
2017-12-22

Informacja o BFG

Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Obowiązkowy system gwarantowania obejmuje depozyty deponentów, czyli osób lub podmiotów uprawnionych do świadczenia pieniężnego tj.: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, szkolnych kas oszczędności oraz pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych. Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są środki w złotych lub w walucie obcej. Gwarancjami BFG objęte są depozyty zgromadzone przez deponenta do wysokości równowartości w złotych 100.000 euro. Środki pieniężne zgromadzone w danej instytucji - niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził lub z tytułu ilu wierzytelności mu przysługują – dla celów określenia wyżej wymienionego limitu są traktowane jako jeden depozyt.

Załącznik BFG
powrót do listy