Ta strona używa plików COOKIES. Polityka prywatności i więcej na temat plików COOKIES ...

PA-CO-BANK

SGB
 

Reklamacje / skargi / wnioski

Reklamacje / skargi / wnioski

A A A | Drukuj
 

„Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe „PA-CO-BANK” w Pabianicach w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotami uprawnionymi właściwymi do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami są:
- Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl.
- Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

Bank informuje także, że w ramach pozasądowego rozstrzygania sporów akceptuje także postępowanie przed:
- Sądem Polubownym – Centrum Mediacji przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.”

  1. Reklamacje / skargi
  2. Reklamacje / skargi - karty płatnicze

Reklamacje - Uchwała Zarządu Banku
Reklamacje - Uchwała Rady Nadzorczej

Sekretariat Banku, ul.Pułaskiego 8 w Pabianicach czynny w godzinach 8.00-15.45 .

 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zdeponowane przez klienta środki w Banku objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (do 100.000 EUR)
Copyright © PA-CO-BANK | Created by done.pl