Ta strona używa plików COOKIES. Polityka prywatności i więcej na temat plików COOKIES ...

PA-CO-BANK

SGB
 

LOKATY

LOKATY

A A A | Drukuj
 
 
Lokaty terminowe
Lokaty terminowe

Są to lokaty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na wybrane przez Klienta okresy czasu. Umowa rachunku terminowych lokat oszczędnościowych może być zawarta na czas określony (np. okres jednego wkładu oszczędnościowego), bądź nieokreślony. Odsetki od środków deponowanych na lokatach terminowych obliczane są od dnia wpłaty do ostatniego dnia okresu umownego. Bank posiada w swojej ofercie lokaty dla podmiotów gospodarczych i dla osób fizycznych. Oszczędności zdeponowane w PA-CO-BANKU objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oprocentowanie obowiązuje od dnia 15.02.2018 r.


Oprocentowanie lokat ze zmienną stopą procentową:
Wkład od 100zł do 9999,99zł
1m-ne 0,40%
2m-ne 0,55%
3m-ne 0,60%
6m-ne 0,80%
12m-ne 1,15%

Minimalna wpłata 10.000zł
1m-ne 0,55%
2m-ne 0,70%
3m-ne 0,75%
6m-ne 0,95%
12m-ne 1,25%

Oprocentowanie lokat ze stałą stopą procentową:
Minimalna wpłata 100zł
1m-ne 0,40%
2m-ne – brak w ofercie
3m-ne 0,70%
6m-ne 0,90%

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy obsługi klienta w PA-CO-BANKU
PA-CO-LOKATA BIS
 

Oferujemy Państwu PA-CO-LOKATĘ BIS na atrakcyjnych warunkach. Minimalna wpłata na lokatę to tylko 100zł, co pozwala na deponowanie także niewielkich kwot. Klient może dokonać wpłaty na rachunek lokaty terminowej w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Lokata zakładana jest w walucie polskiej na okres 24 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na następny 24 miesięczny okres. Odsetki od lokaty wypłacane są kwartalnie, pomimo 24 miesięcznego okresu zdeponowania wkładu. Kwartalna wypłata odsetek od lokaty umożliwia klientowi wcześniejsze wykorzystanie tych środków. Zdeponowane przez klienta środki na lokacie objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (do 100.000 EUR).
Od dn. 15.02.2018 r. oprocentowanie lokaty jest zmienne i wynosi 1,10 % w stosunku rocznym.

PA-CO-LOKATA MAX
 

Od dnia 15.02.2018 r. lokata jest oprocentowana na poziomie 1,20 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie lokaty jest zmienne. Minimalna wpłata na lokatę wynosi 1.000,00zł Umowa lokaty zawierana jest na okres 36 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny okres. Kapitalizacja odsetek odbywa się co 6 miesięcy. Zerwanie lokaty przed upływem terminu jej obowiązywania powoduje brak oprocentowania za bieżący okres odsetkowy, natomiast nie powoduje utraty odsetek za miniony 6 cio miesięczny okres oszczędzania. Środki na rachunku lokaty objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości 100.000EURO określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

PA-CO-LOKATA 6
 

Od dnia 15.02.2018 r. oprocentowanie zmienne PA-CO-LOKATY 6 wynosi 1,10 % w stosunku rocznym. Lokata zakładana jest na 6 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejne okresy. Minimalna wpłata na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej wynosi 1.000zł.

PA-CO-LOKATA 3

Od dnia 15.02.2018 r. oprocentowanie zmienne lokaty wynosi 0,90% w stosunku rocznym. Sprzedaż lokaty zamknięta.

PA-CO-LOKATA Słoneczna
 

Oprocentowanie lokaty jest zmienne i uzależnione od terminu:
Od dnia 15.02.2018 r. oprocentowanie zmienne lokaty wynosi:

  • dla terminu 3 miesiące 0,90% w stosunku rocznym – sprzedaż zakończona (02.09.2013r.)
  • dla terminu 6 miesięcy 1,00% w stosunku rocznym
Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 500,00zł
Lokata jest odnawialna.


PA-CO-LOKATĘ SŁONECZNĄ można zakładać zarówno w placówkach bankowych jak i za pośrednictwem internetu przez kanał dostępu CUI. Odsetki od lokaty co miesiąc przekazywane są na rachunek Posiadacza. Zerwanie lokaty przed upływem okresu jej obowiązywania powoduje brak oprocentowania za bieżący okres odsetkowy (czyli ostatni miesiąc) natomiast nie powoduje utraty odsetek za miniony okres oszczędzania. Środki na rachunku lokaty objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości 100.000EURO określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

PA-CO-LOKATA 12
 

Zakładana jest na 12 miesięcy.

  • minimalna wpłata 5.000 zł,
  • odsetki wypłacane są po roku,
  • oprocentowanie zmienne, wynosi od dn. 15.02.2018 r. 1,25% w stosunku rocznym,
  • lokata z możliwością odnowienia na następny okres.


PA-CO-LOKATA Urodzinowa

Aktualne oprocentowanie wynosi 1,88%. Sprzedaż zakończona 30.06.2012 r.

PA-CO-LOKATA 24
 

Oprocentowanie zmienne 1,15% od dnia 15.02.2018 r. zakładana na 24 miesiące, odnawialna, kapitalizacja odsetek po roku. Sprzedaż zawieszona od 05.03.2015r.


Kapitalizacja odsetek


Lokaty osoby prawne


Telefony do pracowników obsługi klienta
42 225 09 36-38, 42 225 09 41
 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zdeponowane przez klienta środki w Banku objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (do 100.000 EUR)
Copyright © PA-CO-BANK | Created by done.pl