Ta strona używa plików COOKIES. Polityka prywatności i więcej na temat plików COOKIES ...

PA-CO-BANK

SGB
 

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny

A A A | Drukuj
 
KREDYT INWESTYCYJNY W PA-CO-BANKU

Kredyt inwestycyjny kierujemy do przedsiębiorców z terenu naszego działania- tj województwo łódzkie

Przeznaczenie
1)Inwestycje materialne – zmierzające do odtworzenia, modernizacji, zwiększeniem majątku trwałego,
2)Inwestycje niematerialne – zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów itp..
3)Inwestycje finansowe – zakup papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o, itp.

Celowość wykorzystania środków musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami (faktury, umowy oraz inne dokumenty stanowiące podstawę dokonania płatności wraz z potwierdzeniem dokonania płatności).
Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 10 lat, z karencją w spłacie kapitału do 2 lat
Kredyt może być podzielony na dogodne transze, wypłacany gotówką lub na konto Kredytobiorcy w formie bezgotówkowej
Udostępnione środki Kredytobiorca zobowiązany jest rozliczyć w terminie 90 dni od daty uruchomienia.
Proponujemy atrakcyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresie naliczania odsetek. Odsetki od kredytu nalicza się w okresach miesięcznych stosując formułę 365/365 (366), co oznacza, że odsetki naliczane są za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie zmiennej stopy WIBOR 1m lub 3 m bądź zmiennej stopy podstawowej Banku + marża Banku liczona indywidualnie. Marża Banku zależy od formy zabezpieczenia kredytu, kategorii zdolności kredytowej, dotychczasowej współpracy z Bankiem i jej dalszych perspektyw. Więcej informacji, udzielą nasi pracownicy w placówkach banku oraz pod numerami telefonu znajdującymi się na naszej stronie internetowej w zakładce KONTAKT

Ulotka informacyjna
 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zdeponowane przez klienta środki w Banku objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (do 100.000 EUR)
Copyright © PA-CO-BANK | Created by done.pl