Ta strona używa plików COOKIES. Polityka prywatności i więcej na temat plików COOKIES ...

PA-CO-BANK

SGB
 

Kredyt "ROLNIK" w rachunku bieżącym

Kredyt "ROLNIK" w rachunku bieżącym

A A A | Drukuj
 

Przeznaczenie
1)Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą w formie odnawialnej linii kredytowej
Kwota kredytu


1)Kwota kredytu udzielonego na okres powyżej 1 roku nie może być niższa niż 1.000zł
2)Do wysokości trzymiesięcznych wpływów na rachunek (średnia z ostatnich sześciu miesięcy lub ostatniego roku).
3)Ustalana w efekcie indywidualnych negocjacji z klientem.


Kredyt jest odnawialny na następny okres.
Powyższy kredyt jest udzielany podmiotom prowadzącym w Banku rachunek bieżący przez okres co najmniej 6 miesięcy lub na podstawie przedłożonej historii rachunku z innego Banku za okres 6 m-cy.

Limit kredytu ustalany jest w oparciu o:
1)Wysokość wpływów środków na rachunek bieżący kredytobiorcy,
2)Ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy,
3)Rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu


Okres spłaty kredytu w rachunku – 2 lata,
-Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, oznacza że każdy wpływ środków na rachunek bieżący zmniejsza zadłużenie i oznacza , że przyznany kredyt może być wykorzystany wielokrotnie do wysokości przyznanego limitu przez okres obowiązywania umowy kredytu.
-Kredyt może być odnawiany na kolejne okresy.


Oprocentowanie jest zmienne i wynosi od 5% do 7,5%
Prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu od 1% do 1,5%


Bliższych informacji chętnie udziela nasi pracownicy do których kontakt znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt.

 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zdeponowane przez klienta środki w Banku objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (do 100.000 EUR)
Copyright © PA-CO-BANK | Created by done.pl