Ta strona używa plików COOKIES. Polityka prywatności i więcej na temat plików COOKIES ...

PA-CO-BANK

SGB
 

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący

A A A | Drukuj
 
 

Służy do gromadzenia środków pieniężnych przez Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Bank Spółdzielczy prowadzi rachunki bieżące dla rolników i przedsiębiorstw indywidualnych, spółek oraz pomocnicze dla podmiotów gospodarczych.
Środki zgromadzone na rachunku bieżącym lub pomocniczym są płatne na każde żądanie.
Posiadanie rachunku bieżącego daje możliwość korzystania z karty płatniczej Visa business.
Dopisywanie odsetek do salda rachunku dokonywane jest miesięcznie.Oprocentowanie rachunku na poziomie 0,05%
Po złożeniu odpowiednich dyspozycji przez Posiadacza rachunku Bank może dokonać:

  • przelewu środków na wskazane przez Posiadacza rachunki
  • blokady środków zgromadzonych na rachunku
  • realizacji dyspozycji ustalonej przez klienta w formie gotówkowej i bezgotówkowej oraz polecenia zapłaty.
  • przekazywania środków pieniężnych na rachunek lokaty terminowej
  • sprawdzenie stanu konta osobiście w placówkach Banku lub telefonicznie na hasło

Express Elixir
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy obsługi klienta
 
 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zdeponowane przez klienta środki w Banku objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (do 100.000 EUR)
Copyright © PA-CO-BANK | Created by done.pl