Ta strona używa plików COOKIES. Polityka prywatności i więcej na temat plików COOKIES ...

PA-CO-BANK

SGB
 

Kredyty nawozowo-klęskowe

Kredyty nawozowo-klęskowe

A A A | Drukuj
 
KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ USUWANIA SKUTKÓW KLĘSKI POWSTAŁEJ NA SKUTEK NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

  Dokumenty
Do Wniosku składanego na formularzu bankowym Wnioskodawca załącza:
1.Nakaz płatniczy podatku rolnego określający wielkość użytków rolnych w gospodarstwie lub zaświadczenie z właściwego do pobierania podatku rolnego organu podatkowego, dokumentującego wielkość użytków rolnych w gospodarstwie.
2.Oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległych zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec KRUS lub ZUS wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty zobowiązań za ostatni okres rozliczeniowy lub zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami
3.Kopię umowy dzierżawy gruntów zawartą na okres nie krótszy niż okres kredytowania.
4.Protokół z oszacowania wysokości szkody w gospodarstwie rolnym –jeśli na jej pokrycie był zaciągany kredyt
5.Inne wymagane przez Bank.
Więcej informacji, udzielą nasi pracownicy w placówkach bankowych lub telefonicznie (zakładka kontakt)
 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zdeponowane przez klienta środki w Banku objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (do 100.000 EUR)
Copyright © PA-CO-BANK | Created by done.pl