Ta strona używa plików COOKIES. Polityka prywatności i więcej na temat plików COOKIES ...

PA-CO-BANK

SGB
 

Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

A A A | Drukuj
 
Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych
Istota i przeznaczenie produktu
Kredyty udzielane są na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.
z premią z BGK na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe.
Kredyt może być udzielony osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej inwestorem
z premią termomodernizacyjną,
z premią remontową,
z premią kompensacyjną.

Charakterystyka Produktu
Inwestorzy zaciągający kredyty termomodernizacyjne i remontowe po spełnieniu ściśle określonych w Ustawie warunków otrzymują premię BGK, która obligatoryjnie zostaje przeznaczona na spłatę części kredytu, zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe.
Okres kredytowania do 10 lat.
Karencja do 1 roku
Nie ma ograniczenia kwoty kredytu.
Warunki udzielenia
Udzielenie kredytu następuje pod warunkiem przyznania inwestorowi wnioskowanej premii.

Bank z pierwszej transzy kredytu pobiera:
wynagrodzenie prowizyjne należne BGK w wysokości określanej w Ustawie (aktualnie 0,6% kwoty przyznanej premii),
prowizję dla banku zgodnie z Tabelą prowizji i opłat.
Oprocentowanie
Wibor1m + marża Banku
Formy zabezpieczeń
Zabezpieczenia kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych
i remontowych dokonywane są zgodnie z regulacją dotyczącą ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności Banku.
KWOTA KREDYTU
Bez ograniczeń
ODSETKI
Naliczane i pobierane miesięcznie


Przykładowa forma zabezpieczenia
Ulotka informacyjna


Zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszych placówek oraz do kontaktu z naszymi pracownikami w celu uzyskania bliższych informacji na temat oferty Banku.
Oddział Banku w Pabianicach - kredyty, pożyczki:
42 225-09-40

Oddział Banku w Koluszkach –kredyty, pożyczki
42 225-09-52
 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zdeponowane przez klienta środki w Banku objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (do 100.000 EUR)
Copyright © PA-CO-BANK | Created by done.pl