Ta strona używa plików COOKIES. Polityka prywatności i więcej na temat plików COOKIES ...

PA-CO-BANK

SGB
 

Kredyt obrotowy w RB

Kredyt obrotowy w RB

A A A | Drukuj
 
KREDYT UDZIELANY JEST OSOBOM PRAWNYM I OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ INNYM PODMIOTOM NIE POSIADAJĄCYM OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Przeznaczenie
1)Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kwota kredytu
1)Kwota kredytu udzielonego na okres powyżej 1 roku nie może być niższa niż 50.000zł
2)Do wysokości dwumiesięcznych średnich wpływów na rachunek (średnia z ostatnich sześciu miesięcy lub ostatniego roku).
3)Ustalana w efekcie indywidualnych negocjacji z klientem.

Kredyt jest odnawialny na następny okres.


Powyższy kredyt jest udzielany podmiotom prowadzącym w Banku rachunek bieżący przez okres co najmniej 6 miesięcy lub na podstawie przedłożonej historii rachunku z innego Banku za okres 6 m-cy.
Limit kredytu ustalany jest w oparciu o:
1)Wysokość wpływów środków na rachunek bieżący kredytobiorcy,
2)Ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy,
3)Rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu


Okres spłaty kredytu w rachunku bieżącym – 2 lata,
Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, oznacza że każdy wpływ środków na rachunek bieżący powoduje jednocześnie odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej wpłaty.
Kredyt może być odnawiany na kolejne okresy.
Oprocentowanie
Proponujemy atrakcyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresie naliczania odsetek. Odsetki od kredytu nalicza się w okresach miesięcznych stosując formułę 365/365 (366), co oznacza, że odsetki naliczane są za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie zmiennej stopy WIBOR 1m lub 3 m bądź zmiennej stopy podstawowej Banku + marża Banku liczona indywidualnie. Marża Banku zależy od formy zabezpieczenia kredytu, kategorii zdolności kredytowej, dotychczasowej współpracy z Bankiem i jej dalszych perspektyw.
Więcej informacji, udzielą nasi pracownicy pod numerem telefonu: 42 225-09-40 oraz w każdej z naszych placówek
 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zdeponowane przez klienta środki w Banku objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (do 100.000 EUR)
Copyright © PA-CO-BANK | Created by done.pl