Ta strona używa plików COOKIES. Polityka prywatności i więcej na temat plików COOKIES ...

PA-CO-BANK

SGB
 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

A A A | Drukuj
 
KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM
Kredyt kierujemy do przedsiębiorców z terenu naszego działania (województwo łódzkie)
Przeznaczenie
Sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych.
Kredyt może być podzielony na dogodne transze, wypłacany gotówką lub na konto Kredytobiorcy w formie bezgotówkowej

Celowość wykorzystania środków musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami (faktury, umowy oraz inne dokumenty stanowiące podstawę dokonania płatności wraz z potwierdzeniem dokonania płatności) w terminie do 90 dni od daty uruchomienia kredytu lub jego transzy. Okres spłaty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym – 2 lata. Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK jest otwarty na potrzeby naszych klientów, często sam proces technologiczny wdrożenia projektu wymusza dłuższy okres kredytowania. Zapraszamy do rozmowy, ustalimy indywidualny dostosowany do Państwa potrzeb okres kredytowania. Kredyt obrotowy w naszym Banku w formie odnawialnej linii kredytowej oznacza że każda spłata części lub całości kredytu powoduje odnowienie środków w ramach przyznanego limitu aż do daty spłaty całości kredytu na warunkach i w terminach określonych w umowie. Kredyt może być odnawiany na kolejne okresy.
Bank przed podpisaniem umowy może udzielić Wnioskodawcy promesy kredytowej na okres do 90 dni.
Proponujemy atrakcyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresie naliczania odsetek. Odsetki od kredytu nalicza się w okresach miesięcznych stosując formułę 365/365 (366), co oznacza, że odsetki naliczane są za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie zmiennej stopy WIBOR 1m lub 3 m bądź zmiennej stopy podstawowej Banku + marża Banku liczona indywidualnie. Marża Banku zależy od formy zabezpieczenia kredytu, kategorii zdolności kredytowej, dotychczasowej współpracy z Bankiem i jej dalszych perspektyw.
Więcej informacji, udzielą nasi pracownicy pod numerem telefonu: 42 225 09 40 oraz w każdej z naszych placówek
 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zdeponowane przez klienta środki w Banku objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (do 100.000 EUR)
Copyright © PA-CO-BANK | Created by done.pl