Ta strona używa plików COOKIES. Polityka prywatności i więcej na temat plików COOKIES ...

PA-CO-BANK

SGB
 

O nas

O nas

A A A | Drukuj
 

Bank Spółdzielczy "PA-CO-BANK" jest jedną z najstarszych instytucji finansowych tego typu w Polsce. Początki bankowości w Pabianicach to 1715 r., kiedy to ksiądz Józef Jordan zakłada pierwszą na ziemiach polskich, opartą na zasadach spółdzielczych Kasę Oszczędności, która zakończyła swoją działalność wraz z upadkiem państwa polskiego zaszczepiając ideę spółdzielczego oszczędzania. W 1901 r. Walery Kamieński, Bolesław Kistelski i Jan Pasierbiński stali się inicjatorami i założycielami Towarzystwa Oszczędnościowo- Pożyczkowego. Pierwsze zebranie jego członków odbyło się 5 marca 1902 r. i ta historyczna data stanowi początek działalności Banku.

W latach 1910-1912 zakupiono działkę i wybudowano w centrum miasta Pabianic okazały budynek przy ul. Długiej (obecnie Pułaskiego) będący do dziś siedzibą Banku. W roku 1922 przyjęto nowy oparty na Ustawie o spółdzielniach statut i zmieniono nazwę na Bank Ludowy. W 1991 roku Bank powrócił do swojej nazwy Towarzystwo Oszczędnościowo " Pożyczkowe dodając skrót "PA-CO-BANK" w celu podkreślenia związku z miastem i spółdzielczą formą zrzeszenia.

W latach dziewięćdziesiątych zmiany w prawie spółdzielczym oraz nowe uregulowania prawa bankowego zwiększyły autonomię poszczególnych banków, umożliwiły im poszerzanie zakresu i przedmiotu działania oraz rozpoczęły proces wchodzenia na wolny rynek finansowy. Podobnie "PA-CO-BANK" rozwijał w tym okresie sieć swoich placówek. Z dniem 10.09.1997 r. uruchomił placówkę Banku w Dłutowie, natomiast 01.07.1998 r. przyłączono do Banku Spółdzielczego "PA-CO-BANK" Bank Spółdzielczy w Dobroniu. Pół roku później w wyniku dokonanej dnia 01.01.1999 r. fuzji przejęto Bank Spółdzielczy w Koluszkach.

W roku 2007 Bank otworzył nową Filię w Łodzi przy ul.Nowej 6/12, którą prowadził przez 6 lat. W październiku 2013 r. Bank otworzył 5 nowych Punktów kasowych. W styczniu 2014 r. punkt przy ulicy 20 Stycznia w Pabianicach przyłączono do Filii Banku znajdującej się ok. 50 metrów dalej przy ul. 20 Stycznia 20/22. Z końcem czerwca 2017 roku przeniesiono Filię Banku przy ul. Łaskiej 68 w Pabianicach oraz Filię w Rzgowie (znajdującą się w wynajmowanych pomieszczeniach Centrum Targowego PTAK) do Oddziału Banku w Pabianicach. Oddział Banku w Koluszkach zmienił lokalizację z ul. Brzezińskiej 15A na ul. Reja 3A. Obecnie Bank posiada 2 Oddziały, 4 Filie i 5 punktów kasowych działających w województwie łódzkim.

W roku 2000 "PA-CO-BANK" otrzymał wyróżnienie krajowe w postaci statuetki przyznawanej przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych za osiągnięcie wysokich wyników ekonomiczno-finansowych. Kolejnym wyrazem wysokiej pozycji w bankowości spółdzielczej jest uzyskany w 2000 roku tytuł "Wyróżniający się Bank Spółdzielczy" przyznawany przez miesięcznik "Bank" W kwietniu 2012 r. PA-CO-BANK obchodził jubileusz 110 lecia Banku. Patronat nad obchodami objął Prof. Marek Belka – ówczesny Prezes NBP. Działając na lokalnym rynku od ponad 115 lat, PA-CO-BANK jest dobrze znanym i cenionym Bankiem w środowisku lokalnym, wspiera wiele instytucji i organizacji społecznych, a także popiera różnego rodzaju imprezy o charakterze lokalnym. W czerwcu 2004 roku za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej "PA-CO-BANK" otrzymał wyróżnienie specjalne w postaci statuetki przyznawanej przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Natomiast w roku 2008 otrzymał tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności oraz certyfikat "Dobra Firma 2008" w Ogólnopolskim Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. W czerwcu 2011 r. Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi przyznała Bankowi statuetkę „Złota Cegła 2010” za wsparcie udzielane przedsiębiorcom z branży budowlanej w województwie łódzkim, a kilka miesięcy później we wrześniu 2011 r. Bank otrzymał nagrodę „ORŁY AGROBIZNESU” za wyniki, otwartość i obsługę klientów w sektorze rolnym.

Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK zrzeszony jest w SGB - Bank S.A. w Poznaniu i jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

SKŁAD ZARZĄDU BANKU

 • Prezes Zarządu: Anita Błochowiak
 • Z-ca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy: Urszula Piechota
 • Z-ca Prezesa Zarządu: Marcin Furmański

SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU

 • Przewodniczący: Wacław Przybylski
 • Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Majek
 • Sekretarz: Radosław Januszkiewicz
 • Członek: Janusz Krawczyk
 • Członek: Agnieszka Mackiewicz
 • Członek: Teresa Mikołajczyk
 • Członek: Władysław Śliz

SKŁAD KOMITETU AUDYTU

 • Przewodniczący: Teresa Mikołajczyk
 • Członek: Agnieszka Mackiewicz
 • Członek: Wacław Przybylski

W związku z wydaniem przez Komisję nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 "Zasad Ładu Korporacyjnego" Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe PA-CO-BANK uprzejmie informuje, że przyjęto i zatwierdzono do stosowania Politykę Ładu Korporacyjnego Banku zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

„Zarząd Banku Spółdzielczego Towarzystwo Oszczędnościowo- Pożyczkowe „PA-CO- BANK” z siedzibą w Pabianicach informuje, że spełnia łącznie wszystkie wymagania określone w ust. B pkt. 1 – 5 części III Załącznika II Umowy FATCA zatem jako bank lokalny w rozumieniu tej umowy jest uznany za współpracującą zagraniczną instytucję finansową i jednocześnie nieraportującą polską instytucję finansową, która nie jest obowiązana do uzyskania Globalnego Numeru Identyfikującego Pośrednika, o którym mowa w pkt 3 Uzgodnień Końcowych towarzyszących Umowie FATCA, przed pierwszym przekazaniem informacji poprzez rejestrację w IRS, oraz do jego wskazywania w informacjach przekazywanych jak też do przekazywania wymaganych informacji wynikających z umowy FATCA.”

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Polityka ładu korporacyjnego

Schemat organizacyjny

 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zdeponowane przez klienta środki w Banku objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (do 100.000 EUR)
Copyright © PA-CO-BANK | Created by done.pl